Škola kompjutera

Škola kompjutera (informatika)

Škola organizuje nastavu informatike za decu školskog uzrasta i odrasle.

Nastava za decu

Nastava se odvija po utvrđenom nastavnom planu i programu u manjim grupama. Deca imaju dva časa nedeljno u trajanju od 50 minuta. Tokom cele školske godine testira se stečeno znanje kroz seriju testova. Godišnji fond časova je 70.

Ukoliko dete pohađa engleski, italijanski ili nemački jezik u našoj školi, gledamo da časovi informatike i stranog jezika budu vezani (jedan za drugim).

Nastava za odrasle

Škola organizuje grupnu i individualnu nastavu za odrasle. U slučaju grupne nastave kandidati imaju svoj fiksni termin za nastavu i prisustvuju časovima zajedno sa ostalim kandidatima. Ukoliko kandidat ima potrebu za individualnim časovima , časovi se dogovoraju dan za dan u dogovoru sa predavačem.

Spisak kurseva koje možete pohađati:

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS Power Point
  • MS Access
  • Adobe: Photoshop, Premiere, After Effects, Flash, Dreamweaver
  • CorelDraw
  • 3D Studio Max
  • HTML, CSS, PHP MySQL
  • Pascal, Delphi, Java.